Snažíme se vám upravit nabídku na míru, zlepšit naše služby a k tomu využívají naše stránky soubory cookies. Pokračováním na tomto webu s tím souhlasíte.
OK

 

kadeřnická poradna online


Alterna Bamboo Beach

S krásným počasím přichází zbrusu nová letní kolekce 4 přípravků pro sexy zdravé vlasy, které by neměly chybět v žádné plážové tašce. Letos Alterna Bamboo Beach kolekce obsahuje nezatěžující sprej na plážové vlny, sprej pro zářivý lesk,  stylingový balzám a posilující vlasovou masku.

Kosmeticku řadu Bamboo Beach spojuje inovované složení pečlivě zaměřené na ochranu vlasového vlákna a barvy během letních měsíců. Vlasům poskytne nezbytnou ochranu před UVA/UVB zářením, předchází poškození způsobeným volnými radikály, chrání barvu před vyblednutím, udržuje ve vlasech nepostradatelnou vláhu a neutralizuje negativní účinek slané či chlorované vody.

Obsahují výtažek z tahitského kokosu s vyživujícím účinkem a bio certifikovaný výtažek bambusu bohatý na aminokyseliny, cukry a minerály, které vlasy ozdravují, posilují a intenzivně hydratují aniž by je zatížily.

Garantujeme 100% záruku kvality, produkty pochází z oficiální distribuce a jsou určeny pro český trh > potvrzení

ř
í produkt
ů
pro sexy zdravé vlasy, které by nem
ě
ly
chyb
ě
t v
ž
ádné plá
ž
ové ta
š
ce. Produkty z
ř
ady BAMBOO BEACH s dekadentní v
ů
ní brazilského
manga a kokosového mléka
byly vytvo
ř
eny tak, aby poskytovaly nezbytnou
ochranu p
ř
ed UVA/UVB
ř
ením
, p
ř
edcházely po
š
kození zp
ů
sobovanému voln
ý
mi radikály, chránily barvu p
ř
ed vyblednutím,
udr
ž
ovaly ve vlasech nepostradatelnou vláhu a neutralizovaly negativní ú
č
inek slané
č
i chlorované vody.
Obsahují v
ý
ta
ž
ek z tahitského kokosu s vy
ž
ivujícím ú
č
inkem a bio certifikovan
ý
v
ý
ta
ž
ek bambusu bohat
ý
na aminokyseliny, cukry a minerály, které
vlasy ozdravují, posilují a intenzivn
ě
hydratují
, ani
ž
by je
zatí
ž
ily.