Snažíme se vám upravit nabídku na míru, zlepšit naše služby a k tomu využívají naše stránky soubory cookies. Pokračováním na tomto webu s tím souhlasíte.
OK

 

Profesionální kadeřnická poradna online. Ptejte se >


»

Centrum J.J. Pestalozziho nezisková organizace v Pardubickém kraji, provozuje:

KRIZOVÁ CENTRA - Poskytují poradenské služby Všem, kteří se ocitli v nějaké krizové situaci. Může to být například ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, úzkosti, smutky závislosti, psychické a tělesné týrání nebo zneužívání, domácí násilí…

AMBULANTNÍ PÉČE - Nabízí poradenské služby, pomoc při hledání nové práce a bydlení, pomoc při jednáních na úřadech, pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalendáře, při jednání s exekutory, sociální výcviky…

DOMY NA PŮLI CESTY - Jsou útočištěm pro mladé lidi, kteří nemají domov, finanční prostředky. Domy jim nabízí nejen ubytování, ale také trénink sociálních dovedností, pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení, vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc při řešení bytové otázky, odbornou pomoc terapeuta…

PORADENSKÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU - Cílem je dlouhodobá činnost s dětmi z dětských domovů a výchovných ústavů a jejich příprava na samostatný život, pomoc při získání dovedností, které budou děti moci uplatnit ve svém životě. Nabízet dětem služby a informace, poskytovat poradenství, navštěvovat je v dětských domovech a výchovných ústavech, zajistit jim návštěvu v různých zařízeních.

 

A jak můžete pomoc Vy?  Sponzorským darem:

100 Kč, 500 Kč, 1000 Kč nebo jakoukoliv jinou částkou

Touto částkou přispíváte neziskové organizaci Centrum J.J. Pestalozziho. Cílem všech jejich poskytovaných služeb je řešení akutní krizové situace dětí a lidí. Veškeré jejich služby jsou poskytovány ZDARMA.

Finanční částkou pomůžete dětem, lidem, kteří se nachází v nějaké těžké životní situaci a pomoc Centra skutečně potřebují. Společně se tak budete snažit, aby život klientů, navštěvujících Centrum opět dostal smysl. I kdyby se nám to podařilo u jednoho člověka, bude to úspěch.

 

Postup pro odeslání příspěvku:

  • Zadejte jednorázový nebo trvalý příkaz ve své bance pro odesílání částky 100 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, nebo jakákoliv jiná Vámi zvolená částka na číslo účtu: 500 955 0001/2600, variabilní symbol 1982

  • Pokud chcete pošlete své kontaktní údaje na email: pestalozzi@pestalozzi.cz , budeme Vás kontaktovat a v případě Vašeho zájmu vystavíme darovací smlouvu na Vámi poskytnutou částku.

Máte nárok na odpočet:

  • Fyzická osoba – může podle zákona o daních z příjmu odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně
  • Právnická osoba – může podle zákona o daních z příjmu odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně pokud hodnota daru bude činit alespoň 2 000 Kč

 

Za jakýkoliv finanční příspěvek DĚKUJEME.